Харьков, ул. Клочковская 190-а
тел: (057) 758-17-02
моб: (095) 238-28-02
ПрАТ «Місто» (код ЄДРПОУ 32759959) звертається з проханням опублікувати особливу інформацію про зміну складу посадових осіб емітента, згідно ст. 41 Закону України “Про цінні папери та фондовий ринок ” та  “Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів”, затвердженого рішенням ДКЦПФР № 2826 від 01.03.2015 р.

Оплату гарантуємо.
Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента
для опублікування у офіційному друкованому виданні.
 

1.Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МIСТО"
  1. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 32759959
  2. Місцезнаходження емітента: 61145 Харкiвська область Дзержинський м. Харкiв вул. Клочкiвська, буд. 190-А
  3. Міжміський код, телефону та факс емітента: 057-758-17-02 057-758-17-03


5.Електронна поштова адреса емітента: law@mistoclub.com
6.Адреса сторінки в мережі Інтернет: http://mistoclub.com
  1. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента


Текст повідомлення

У зв'язку із отриманням заяви про звільнення від Голови та нижченаведених членів Правління Загальними зборами акціонерів ПрАТ «МІСТО» від 25.04.2017 року прийнято рішення відкликати з займаних посад діючих на момент проведен­ня Загальних зборів акціонерів Голову та нижченаведених членів Правління ПрАТ «Місто», і вважати повноваження відкликаних Голови та наступних членів Правління такими, що припинені з дати прийняття даного рішення загальними зборами акціонерів Товариства 25.04.2017 року :

- Голова Правління Кожухов Олексій Анатолійович. Товариство не має згоди посадової особи на розкриття паспортних даних. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Кожухов Олексій Анатолійович перебував на посаді 11 років. В статутному капіталі емітента має частку.

- Член Правління Гризунов Анатолій Захарович. Товариство не має згоди посадової особи на розкриття паспортних даних. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Посадова особа не володiє часткою в статутному капiталi емiтента. Гризунов Анатолій Захарович перебував на посаді 9 років.

- Член Правління Лисенко Ірина Володимирівна. Товариство не має згоди посадової особи на розкриття паспортних даних. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Посадова особа не володiє часткою в статутному капiталi емiтента. Лисенко Ірина Володимирівна перебувала на посаді 9 років.

25.04.2017 року Загальними зборами акціонерів ПрАТ «Місто» (протокол № 1/25) прийнято рішення обрати Ревізора, Голову та наступних членів Правління з терміном повноважень відповідно до Статуту Товариства:

- Голова ПравлінняГризунов Анатолій Захарович. Товариство не має згоди посадової особи на розкриття паспортних даних. Посадова особа не володiє часткою в статутному капiталi емiтента.  Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п’яти років: заступник директора комплексу ПрАТ «Місто». Посадову особу обрано на термін відповідно до Статуту Товариства. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

- Член ПравлінняШумілкін Володимир Андрійович. Товариство не має згоди посадової особи на розкриття паспортних даних. Посадова особа володiє часткою в статутному капiталi емітента. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п’яти років: приватний підприємець. Посадову особу обрано на термін відповідно до Статуту Товариства. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

- Член ПравлінняАртикуленко Наталя Вікторівна. Товариство не має згоди посадової особи на розкриття паспортних даних. Посадова особа володiє часткою в статутному капiталi емітента. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п’яти років: приватний підприємець. Посадову особу обрано на термін відповідно до Статуту Товариства. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Ревізор - Кожухов Олексій Анатолійович. Товариство не має згоди посадової особи на розкриття паспортних даних. В статутному капіталі емітента має частку. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п’яти років: голова правління ПрАТ «Місто». Посадову особу обрано на термін відповідно до Статуту Товариства. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

Обрані члени Правління та ревізор виконують свої обов'язки з моменту обрання до закінчення терміну повноважень. Після закінчення  терміну повноваження членів правління та ревізора дійсні до обрання Загальними зборами наступного складу Правління та ревізору або до припинення повноважень у випадках, передбачених Статутом Товариства.

Підпис

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.

Генеральний директор ПрАТ «Місто»                                              Виноградов А.В.

106 просмотров всего, 1 просмотров сегодня

Забронировать столик в клуб Мiсто

Чтобы забронировать столик в клуб Miсто, впишите на какую дату, свое имя и номер телефона. С Вами свяжется наш Администратор.

Дата:

Ваше имя:

Ваш номер телефона:

×

Подписаться на SMS рассылку клуба Miсто

Если вы хотите получать SMS уведомления о вечеринках, акциях и новостях клуба Мiсто, впишите свое Имя и Номер телефона.

Ваше имя:

Ваш номер телефона:

×